Vulvu krāsojamā grāmata / Cunt Coloring Book

aliser

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Vai tā nav vairāk domāta vīriešiem?” teica mana vecmāmiņa, kad parādīju viņai savu vulvu krāsojamo grāmatu.

Vulva (sievietes ārējie dzimumorgāni) kā aizvien sargā ieeju gan karā, gan mierā. Par krāsojamajām grāmatām reti kuram vairs būs jaunums dzirdēt, ka tās dziedē. Mūsdienās tās plaši pieejamas dažādos veidolos – mandalu, pilsētvides, sapņu ainavu, augu u.c. krāsojamās grāmatas. Kolekcija ar melnbaltiem attēliem, īpaši paredzēta tieši tam, lai lasītājs (ja pieņemam, ka lasīt var arī vizuālo valodu) dotu savam domājošajam prātam atelpas brīdi, ļaujot organismam piedzīvot krāsu ceļojumu tur, kur iepriekš viss bijis vai nu tikai balts vai tikai melns.

Pagāja apmēram gads, kamēr izkrāsoju savu vulvu krāsojamo grāmatu. Vairums grāmatā aplūkojamo attēlu ataino īstu sieviešu īstas vulvas, melnbalti dokumentētas ap 1973. gadu. Pirmo popularitātes vilni šī krāsojamā grāmata ieguva ap tās pirmā metiena laiku, tas ir, ap 1975. gadu. Tā tika drukāta vairākos metienos, un pašlaik meklētājs to spēs atrast interneta dzīlēs (un nelegāli lejuplādēt, un izdrukāt uz pabieza papīra).

Paredzēta kā izglītojošs un samierinošs, iepazīstinošs līdzeklis par šo slēpto ķermeņa daļu, kura vēsturiski izraisījusi gan interesi, gan šausmas, pat bailes. (Vai kāds no mums iebilstu krāsot arī peņu un pautu grāmatu? Domāju, ka pieprasījums būtu tikpat spēcīgs!)

Šī grāmata ir nozīmīga sievišķā pieņemšanas kustības daļa. Pirms vairāk nekā gada es izdrukāju dažus eksemplārus sev un dažām draudzenēm. Visas kā viens ar prieku pieņēma šo izaicinājumu.

No savas puses varu apgalvot, ka šī krāsojamā grāmata man bijusi līdzās daudzos sievišķīgi smagos brīžos, ļāvusi spēt aizmirst par visu citu un tikai krāsot šīs lūpas, šos intīmos smaidus, augšup- un lejupceļus. Tas ir bijis īsts piedzīvojums. Dažreiz krāsojot tiku domājusi par kādu konkrētu sievieti, citreiz par sieviešu nesto nastu, vēl kādu reizi nedomāju par itin neko, ļaujot grāmatai darīt savu dziedniecisko darbu.

Tagad, kad esmu šo grāmatu izkrāsojusi, atskatīties ir interesanti. Šķirstu lapas un atceros savus piedzīvojumus, kāpumus un kritumus, un – pats foršākais – atceros noskaņas, kādās peldēja mana psihe, kad krāsoju kādu no zīmējumiem. Mans eksemplārs ir drukāts uz parasta 200g “smaguma” papīra, kas nav īpaši paredzēts akvareļiem, tomēr tas neliedza man lietot tieši šo tehniku. Izdrukāju un iesēju plastmasas spirālē kādā no drukas darbnīcām. Pārsvarā esmu krāsojusi ar akvareļiem; pēc nožūšanas nereti pievienoju vēl dažas detaļas ar flomasteriem. Šīs tehnikas papildināja viena otru burvīgā veidā.

Vulvās un to formās es atradu mežus, kalnus, nogāzes, svēto Dievmāti, polārlāci, satelītšķīvi, ostas piestātni, koku rozā ziediem, Babajagas apmetni zemes dzīlēs, saulrietu Tālajos Austrumos, saullēktu plaukstas virspusē, pavasara ziedu plaukstošo šīzi un kaut ko radniecīgu Georgia O’Keeffe ziedu gleznām. Tas viss patiešām mīt mūsos. Brīžiem es pārbijos līdz dvēseles dziļumiem par to, kas caur manām rokām un akvareļiem lauzās ārā un vēlējās tapt uzzīmēts. Esmu šīm ainavām pateicīga. Papīrs paciešot visu.

Redzu savā eksemplārā gan pavisam vienkārši izkrāsotas, miesaskrāsas vulvas, gan sapņainus sprādzienus, skumjas notis un daudzveidīgus veidolus. Droši vien daudzi no zīmējumiem tapuši krāsoti PMS laikā. Es ceru, ka šo grāmatu krāsotu arī vīrieši, aizmirstoties sievišķīgo formu dejā. Lūdzu, dāviniet man peņu un pautu krāsojamo grāmatiņu, ja tādu atrodat vai radāt!

Atzīmēju visdziļāko cieņu grāmatas sākumā parakstījušamies sievietēm Tee Corinne un Martha Shelley. Uzdāviniet sev to prieku!

 

// eng //

“Is this one not meant for men?” my granny said once I showed her my cunt coloring book.

The vulva (the female external genitals) is still the keeper of wars and peace. It is no news anymore that coloring books can heal. Nowadays coloring books are widely available in different styles – mandala, cityscapes, dreamscapes, plant pattern and other types of coloring books. A collection of black and white images specifically designed so that the reader would have a chance to give his/her thinking mind a break, allowing the organism to experience a colorful journey where once there was only black and white.

About a year has passed for me to have colored all of this cunt coloring book. Most of the vulva pictures in the book depict real cunts of real existing women, they have been documented in black and white around year 1973. The first wave of popularity for this book came around its first printing around 1975. There were many printings, and right now any seeker will be able to get this book in the depths of the internets (and download it seemingly illegally, and print it with the local printhouse on a heavier paper).

Designed as an educational, peacemaking and introductory material on this hidden part of the female body that historically has bred curiosity, terror and even fear. (Would anybody mind coloring a cock and balls edition of this sort of book? I think the demand for a coloring book of that kind would be at least the same!)

This book is an important part of the movement towards accepting the feminine. More than a year ago, I printed several copies of this book for me and a couple of female friends. Each of them took the book and its challenge with joy.

What can I say? This coloring book has stood beside me in joy and in tears, many womanly ups-and-downs, has let me forget all else and just color in these lips, these intimate smiles of women. It’s been an adventure. Sometimes, while coloring, I thought of a specific woman, other times about burdens of the female kind, other times still I thought simply of nothing, just letting the book do its healing work.

Now, with all of the book filled in with color, it’s interesting to take a look back. Flipping through the pages and remembering my ups and downs, remembering the feelings I was experiencing while coloring any of the drawings. I printed my copy of the book on simple 200g printing paper, not meant specifically for watercolor drawings, but it worked out just fine. I printed the book and asked the people from a local printhouse to bind it in a plastic spiral. I’ve colored most of the pages in watercolor, sometimes using felt-tip pens afterwards to do some detailing. These techniques built on each other in marvellous ways.

In these vulvas and their forms I found forests, hills, steep sides, holy Mary, a polarbear, a satellite dish, the portside, a tree with pink flowers, Babajaga’s cloak within the layers of the earth, a sunset in the Far East, a sunrise on the upper side of a hand, the craziness of blooming of the spring, and something resembling Georgia O’Keeffe’s flower paintings. All of this does indeed reside within us (women AND men, peeps). Some moments I was scared for my life for what came vibrating through my hands, wanting to be let out through watercolors, wanted freedom of color and being. I am grateful to these landscapes. They say paper survives through all of it.

When looking over my copy of the book, I find simply colored vulvas in the color of a human skkin, others are dreamy explosions of color, sad notes, many different kinds of faces of womens’ parts. It is possible that many of these drawings were colored by me during PMS times. I hold hope that some men would also wish to color a book like this, letting go and forgetting all else when dancing with colors within these female forms. Please, gift me a penis-and-balls coloring book if you find or create one!

I grant my most deep respect for the women that have signed the book and given their introductions to in – Tee Corinne and Martha Shelley. Gift this experience to yourself!

Advertisements

omāž garāž // paying dues

aliser

Kad nav, ko dot, un paskatos savā zeķē, atrodu – te ir mana salūzušā šķautņainā ego lauskas, vēkšpēdus smaidiņi, brīvība, spokošanās, jokošanās. Saules apžilbums (es patiešām nožilbu, jūs redzējāt, kāda es biju..) un kritiens bezdibenī, un mani vismīļākie pieķeršanās koki, pieturas punkti, rokturi. Vienīgā diena, kad esmu sēdējusi un ļāvusi kovārņiem staigāt pa zariem un rādīt man savu stāstu, es pateicos viņiem un ceru, ka būs vēl daudz, ka manām ausīm un acīm nāks stāsti, kurus padot tālāk.

 

All Through Eternity by Rumi

aliser

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

All through eternity

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beauty unveils His exquisite form

IMG_0661

in the solitude of nothingness;

IMG_0656

He holds a mirror to His face

IMG_0659

and beholds His own beauty.

IMG_0672

he is the knower and the known,

IMG_0674

the seer and the seen;

IMG_0677

No eye but His own

IMG_0683

has ever looked upon this Universe.

IMG_0686

IMG_0693

His every quality finds an expression:

IMG_0719

Eternity becomes the verdant field of Time and Space;

IMG_0736

Love, the life-giving garden of this world.

IMG_0738

Every branch and leaf and fruit

IMG_1532

Reveals an aspect of His perfection –

IMG_0771

The cypress give hint of His majesty,

IMG_1518

The rose gives tidings of His beauty.

IMG_0739

IMG_1542

Whenever Beauty looks,

IMG_1055

Love is also there;

IMG_0791

Whenever beauty shows a rosy cheek

IMG_1381

Love lights Her fire from that flame.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

When beauty dwells in the dark folds of night

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Love comes and finds a heart

IMG_1057

entangled in tresses.

IMG_1548

Beauty and Love are as body and soul

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beauty is the mine, Love is the diamond.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_1562

They have been together

IMG_1563

since the beginning of time –

IMG_1510

Side by side, step by step.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA